Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju  
  PONDI d.o.o. se obvezuje da će čuvati privatnost podataka svih korisnika/kupaca, te prikupljati samo one podatke koji su nužni za kvalitetno pružanje usluga. Korisnici/kupci mogu u svakom trenutku saznati o izborima upotrebe njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo PONDI d.o.o. djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla, s obvezom da primljene osobne podatke neće davati na korištenje trećim osobama. Tajnost Vaših podataka je zaštičena i osigurana uporabom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi spriječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa.
Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i WebPay servisa, te obratno.

WebPay servis i financijske ustanove (kartične kuće) razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa.

Brojevi kreditnih kartica se ne pohranjuju i nisu dostupni neovlaštenim osobama.Temeljem Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Odluke o proglašenju Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka, donosi:

PRAVILNIK O POSLOVANJU PONDI D.O.O. I UVJETI O PRIKUPLJANJU, OBRADI I KORIŠTENJU, TE ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Članak 1.
PONDI se obvezuje da će čuvati privatnost podataka svih korisnika/kupaca, te prikupljati samo one podatke koji su nužni za kvalitetno pružanje usluga. Korisnici/kupci mogu u svakom trenutku saznati o načinu upotrebe njihovih podataka.

PONDI prikuplja Vaše podatke kao što su ime, prezime, adresa, telefon, oib, e-mail i IP adresa. Navedeni podaci mogu se koristiti u svrhu pružanja usluga, obrade dokumentacije prema propisima iz Zakona o računovodstvu, Zakona o PDV-u, Zakona o porezu na dobit, te ostalih pravnih propisa koji uređuju poslovanje trgovačkih društava.

Vaši osobni podaci mogu biti zabilježeni u pisanoj formi i u elektroničkom obliku.

Članak 2.
Prikupljeni podaci mogu biti dostavljeni sljedećim organizacijama: Porezna uprava, Carinski nadzor, Ministarstvo unutarnjih poslova i druge ovlaštene institucije koje kontroliraju poslovanje trgovačkih društava. Vaši osobni podaci bit će im dostavljeni samo na službeni zahtjev, a za što nije potrebna Vaša suglasnost. Vaši podaci mogu biti dostavljeni i organizacijama s kojima trgovačko društvo ima Ugovor, a potrebni su za poslovanje (kartične kuće, Google Analytics).

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo PONDI djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla, s obvezom da primljene osobne podatke neće davati na korištenje trećim osobama. Rok za čuvanje poslovne dokumentacije s Vašim osobnim podacima je do zahtjeva za uništenjem istih.

Uvid o načinu čuvanja, korištenja i distribucije Vaših osobnih podataka možete zatražiti od PONDI-ja, a rok za dostavu traženoga je 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Zahtjev možete uputiti u pisanom obliku ili putem elektroničke pošte (e-mail adresa: info@pondi.hr)

Vaši prikupljeni osobni podaci neće biti korišteni ni u kakve svrhe osim onih za koje su prikupljeni, njima se neće postupati na neprimjeren način, neće biti predmetom tajne obrade, neće biti prodani trećoj strani, a njihova eventualna distribucija prema osobama koje nisu njima ovlaštene raspolagati može biti omogućena isključivo uz Vašu suglasnost.